НҮҮРСНИЙ БОРЛУУЛАЛТЫН МЭДЭЭ 2020 ОНЫ 11САР ( ӨССӨН ДҮНГЭЭР)

НИЙТ ОЛБОРЛОЛТ МЯН.ТОНН

БОРЛУУЛАЛТЫН ЗАХ ЗЭЭЛ

БООМТЫН НЭР

БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ТӨРӨЛ

ТОО ХЭМЖЭЭ МЯН.ТОНН

36319.70
ЭКСПОРТОД
ГАШУУН СУХАЙТ БАЯЖУУЛСАН КОКСЖИХ
3727.5
ТҮҮХИЙ КОКСЖИХ
11644
ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ  
ДҮН
15675.3
ШИВЭЭ ХҮРЭН БАЯЖУУЛСАН СУЛ КОКСЖИХ
107.1
ТҮҮХИЙ СУЛ КОКСЖИХ
8275.5
ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ
1394
ДҮН
9777.4
ХАНГИ МАНДАЛ БАЯЖУУЛСАН СУЛ КОКСЖИХ  
ТҮҮХИЙ СУЛ КОКСЖИХ
223.3
ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ
166.1
ДҮН
389.4
БУЛГАН БАЯЖУУЛСАН СУЛ КОКСЖИХ
707.5
ТҮҮХИЙ СУЛ КОКСЖИХ  
ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ  
ДҮН
707.5
БИЧИГТ    
 
50.0
ДҮН
50.0
ЗАМЫН ҮҮД БАЯЖУУЛСАН (Э\Х)  
ТҮҮХИЙ ( Э\Х)
442.7
ДҮН
442.7
ЭКСПОРТЫН ДҮН
27042.3
ДОТООДОД
ТӨВ БОЛОН ЗҮҮН БҮСИЙН ЭРЧИМ ХҮЧИНД ТҮҮХИЙ ( Э\Х)
6244.3
ОРОН НУТАГТ ТҮҮХИЙ (Э\Х)
2362.2
ДОТООДЫН БОРЛУУЛАЛТЫН ДҮН
8606.5
 
НИЙТ БОРЛУУЛАЛТ
35648.8

ЭХ СУРВАЛЖ:   АМГТГ -ЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭНЭЭС