Дэлхийн коксжих нүүрсний зах зээлийн хурлаас хийсэн дүгнэлтийг хүргэж байна:

Дэлхийн коксжих нүүрсний зах зээлийн хурлаас хийсэн дүгнэлтийг хүргэж байна:


- 2019 онд эрэлт нийлүүлэлт тогтвортой => Сайтар экспортлох

- 2020 оноос үнэ буурч болзошгүй => Хуримтлал үүсгэх (хөрс хуулалт, дэд бүтэц хөгжүүлэхэд бэлтгэх)

- Чанарын шаардлага өндөрсөж байна => Баяжуулах үйлдвэрүүдийг байгуулах шаардлага үүсч байна

- Урт хугацаандаа эрэлт байна => Төмөр зам, Авто зам, Баяжуулах үйлдвэрт хөрөнгө оруулах

- Оросын нийлүүлэлт өсч байна => Өрсөлдөх чадвараа сайжруулах буюу Төмөр зам, Авто зам, Баяжуулах үйлдвэрээ байгуулах.