Нүүрс бол монгол улсын эдийн засаг, аж үйлдвэрийн тулгуур

Дэлхийн эрчим хүчний анхдагч эх үүсвэрийн 40 гаруй хувийг нүүрснээс гарган авдаг бол бүтээн байгуулалтын үндсэн түүхий эд болох гангийн үйлдвэрлэл бүхэлдээ коксжих нүүрсийг ашигладаг.


МОНГОЛЫН ЭДИЙН ЗАСАГ ДАХЬ НҮҮРСНИЙ ХУВЬ НЭМЭР

•    Эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн 90 гаруй хувь
•    Экспортын орлогын 40 орчим хувь
•    Төсвийн бүрдүүлэлтийн 10 орчим хувийг эзэлдэг.

МОНГОЛ ОРНЫ НҮҮРСНИЙ НӨӨЦ

•    Монгол улсын нүүрсний геологийн таамагласан баялаг нь 173 тэрбум тонн, үүнээс тооцоологдсон нөөц нь 33 тэрбум тонн байгаагаас:
•    17.38 тэрбум тонн нь хүрэн нүүрс,
•    15.3 тэрбум тонн нь чулуун нүүрс,
•    0.118 тэрбум тонн антрацит төрлийнх байна.

НӨӨЦИЙН ТАРХАЛТЫН ЗУРАГ