Ж.Золжаргал: Нүүрсний хилийн нэвтрүүлэх чадварыг сайжруулах нь техникээс илүү хоёр улсын харилцааны асуудал

2019 онд коксжих нүүрсний үнэ тогтвортой байна гэсэн таамаг бий. 2020, түүнээс цааш АНУ-Хятадын худалдааны зөрчил Хятадын эдийн засгийн өсөлтөнд сөргөөр нөлөөлөхийг үгүйсгэхгүй. Боломж байгаа дээр төр, аж ахуйн нэгжүүд хамтарч, хүнд сурталгүй шуурхай ажиллах хэрэгтэй байна.

Media