2021 оны нүүрсний худалдаа, экспорт ямар байх вэ?

Хятадын судалгааны тинк танк байгууллага, нүүрс худалдан авагч компаниудтай хийх онлайн хуралд урьж байна.
АГУУЛГА
- "БНХАУ-ын нүүрсний эрэлт, нийлүүлэлт 2021 онд ямар байх вэ?", БНХАУ-ын судалгааны Түдэй тинк танк байгууллага
- "Монгол Улсын нүүрсний экспортын өрсөлдөх чадвар", Монгол нүүрс ассоциаци
- БНХАУ-ын нүүрс импорлогч, хэрэглэгч томоохон компаниуд үйл ажиллагаагаа товч танилцуулна
- Монгол Улсын нүүрс экспорлогч томоохон
компаниуд үйл ажиллагаагаа товч танилцуулна
- Монголын талын асуулт, хариулт
- Хятадын талын асуулт, хариулт.
Оролцогчийн тоо хязгаартай тул та 1 сарын 26-наас өмнө доорх линкээр бүртгүүлээрэй: