МОНГОЛ НҮҮРС АССОЦИАЦИ

Нүүрсний салбарыг төр, хувийн хэвшил, олон нийтийн харилцан ойлголцол, хамтын ажиллагаанд тулгуурлаж, байгальд ээлтэй байдлаар хөгжүүлнэ.

Мэдээ нийтлэл

2022 оны байдлаар

Бидний тухай

Монгол нүүрс ассоциаци нь гишүүдийнхээ хууль ёсны нэгдмэл ашиг сонирхлыг хамгаалах зорилгоор 1998 онд байгуулагдсан төрийн бус байгууллага юм.
 
Ассоциацийн гишүүд нь төр, хувийн хэвшил бол гадаадын хөрөнгө оруулалттай нүүрс олборлогч аж ахуйн нэгжүүд бөгөөд Монгол Улсын нүүрсний олборлолт, экспортын 90 гаруй хувийг бүрдүүлж байна.

Дэлгэрэнгүй

Гишүүн байгууллагууд

Нүүрс эмхэтгэл 2023

Монголын нүүрсний үйлдвэрлэлийн тойм

Дэлгэрэнгүй